Algemene voorwaarden

Artikel
1

Gegevens
Vennootschap onder Firma genaamd KNIKSTUDIO. Vestigingsadres: Birdaarderstraatweg 15, 9101 VA te Dokkum.
KVK: 88166686BTW nummer: NL864524237B01
IBAN: NL56 RABO 0319 6091 97 TNV: KNIKSTUDIO
Website: www.knikstudio.nl E-mail: info@knikstudio.nl

Artikel
2

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KNIKSTUDIO en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen KNIKSTUDIO en de consument. Bij betaling geeft de consument automatisch akkoord op onze algemene voorwaarden. KNIKSTUDIO behoudt zich te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en de inhoud van de website aan te vullen en/of te wijzigen. Met name wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. De laatste versie van de algemene voorwaarden is steeds van toepassing op de overeenkomst met de consument. In de opstelling van de algemene voorwaarden van KNIKSTUDIO is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel
3

Prijzen
De prijzen voor de aangeboden producten van KNIKSTUDIO zijn weergegeven in euro’s en inclusief 21% BTW. Eventuele prijsaanpassingen zullen worden vermeld op de website van KNIKSTUDIO. Zodra de consument de bestelling heeft geplaatst kan er voor de betreffende consument geen prijswijziging meer worden doorgevoerd.

Artikel
4

Materiaal en product
De producten van KNIKSTUDIO zijn hand gemaakt door KNIKSTUDIO van het materiaal PMMA Acrylaat. Omdat er sprake is van handgemaakte producten, kunnen de producten van KNIKSTUDIO per levering afwijken. KNIKSTUDIO is niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen. Tijdens het maakproces van de KNIKS kunnen krasjes ontstaan, ook hier kan KNIKSTUDIO niet verantwoordelijk voor gehouden worden. Op de website is een ‘onderhoud & verzorging’ pagina te vinden, welke door de consument nauwkeurig gelezen en nageleefd dient te worden. KNIKSTUDIO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die is toegebracht aan een product van KNIKSTUDIO door incorrecte behandeling hiervan en/of wanneer geen rekening gehouden is met de algemene en product specifieke gebruiks- en algemene onderhoud/verzorgings- instructies.

Artikel
5

Bestellingen
Wanneer de consument via de website van KNIKSTUDIO een bestelling plaatst, gaat de consument een overeenkomst aan met de algemene voorwaarden van KNIKSTUDIO. Nadat de consument een bestelling heeft geplaatst ontvangt de consument een bevestiging per mail. Het wijzigen van het bestelde product is niet meer mogelijk na het plaatsen van een bestelling. Wanneer om wat voor reden dan ook niet aan binnen de op de website aangegeven levertijd kan worden voldaan, dan neemt KNIKSTUDIO contact op met de consument voor nader overleg over het moment van levering. Bij grote bestellingen kunnen afwijkende levertijden gelden, de consument dient in dergelijke gevallen contact op te nemen met KNIKSTUDIO om afspraken te maken, via info@knikstudio.nl. De verzendkosten zijn voor de consument. Op dit moment kunnen alleen bestellingen binnen Nederland behandeld worden.

Artikel
6

Betaling en levertijd
Betaling geschiedt middels volledige vooruitbetaling (inclusief eventuele verzendkosten), via de door de consument gekozen betaalmogelijkheden aangeboden op de webshop. Zonder tegenbericht (dit gebeurt via mail) van KNIKSTUDIO mag de consument erop vertrouwen dat het product van KNIKSTUDIO wordt geleverd volgens de op de website opgegeven levertijd, te weten 15 werkdagen. KNIKSTUDIO is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen van levering product die te wijten zijn aan postleverancier door oplopende drukte of bijvoorbeeld stakingen. Wanneer een product van KNIKSTUDIO onverhoopt niet meer leverbaar is, dan zal KNIKSTUDIO de koopovereenkomst ontbinden. Betalingen worden in dat geval geretourneerd.

Artikel
7

Levering en montage
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan KNIKSTUDIO kenbaar heeft gemaakt, deze kan na bestelling alleen gewijzigd worden wanneer de consument het alternatieve afleveradres binnen 2 uren nadat de bestelling geplaatst is via info@knikstudio.nl kenbaar maakt. Wanneer de consument een bestelling plaatst via de webshop van KNIKSTUDIO dient de consument de gewenste gegevens in te vullen. De consument is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde gegevens. KNIKSTUDIO kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die ontstaat tijdens de levering, vanaf het moment dat de bestelling KNIKSTUDIO heeft verlaten. Op het moment dat de consument niet thuis is op het moment van levering, zijn de gevolgen, handelingen en kosten die hieraan verbonden zijn voor de verantwoordelijkheid van de consument. Alle producten van KNIKSTUDIO worden volledig gemonteerd afgeleverd, tenzij bij de product specifieke informatie anders wordt aangegeven. U kunt het product enkel op afspraak bij KNIKSTUDIO afhalen. In het geval dat de consument de bestelling wil afhalen, dan dient de consument voor het plaatsen van de bestelling contact op te nemen met KNIKSTUDIO via info@knikstudio.nl om te informeren naar de mogelijkheden

Artikel
8

Garantie
De consument mag van KNIKSTUDIO een deugdelijk product verwachten. Bij schade of defecten die zijn ontstaan aan producten die redelijkerwijs en bij normaal gebruik niet mogen gebeuren, kan de consument binnen 30 dagen na aankoop contact opnemen met KNIKSTUDIO. Dit geldt niet voor krassen, zoals beschreven staat op de website zijn krassen onvermijdelijk bij PMMA acrylaat. In overleg met KNIKSTUDIO wordt gekeken op welke manier het defect wordt opgelost.

Artikel
9

Aansprakelijkheid
Alle door KNIKSTUDIO verstrekte informatie, gebruikersrichtlijnen/adviezen en/of prijzen zijn geheel informatief en hieraan kan geen enkel recht ontleend worden. Tevens is het niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KNIKSTUDIO, informatie en/of beeldmateriaal, welke gepubliceerd wordt op de internetpagina’s van KNIKSTUDIO, te gebruiken, ongeacht het doeleinde.

Artikel
10

Auteursrecht
Alle inhoud op afbeeldingen, bestanden, teksten en ontwerp van deze internetsite is eigendom van KNIKSTUDIO. De foto’s die zijn gebruikt in de vormgeving van de internetsite zijn uitgevoerd in opdracht van KNIKSTUDIO. Gebruik van deze foto’s door derden is zonder schriftelijke toestemming van KNIKSTUDIO is niet toegestaan.

Artikel
11

Privacy verklaring
KNIKSTUDIO respecteert de privacy van de consument. Om de consument goed tot dienst te kunnen zijn, heeft KNIKSTUDIO persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van de persoonlijke gegevens van de consument is ook in het belang van KNIKSTUDIO.

Artikel
12

Retourneren
Voor bestellingen geldt de wettelijk maximale zichttermijn van 14 dagen, welke direct ingaat na ontvangst van een product van KNIKSTUDIO. De zichttermijn is niet van toepassing op geleverde maatwerk producten. Mocht er van de zichttermijn gebruik worden gemaakt, dan dient de consument KNIKSTUDIO hiervan per mail op de hoogte te stellen. Wanneer de consument het product van KNIKSTUDIO wil retourneren, maakt de consument dit kenbaar middels een email naar info@knikstudio.nl met de vermelding van uw naam, adres en het rekeningnummer waarop het bedrag kan worden teruggestort. KNIKSTUDIO hoort graag de reden van de retouraanvraag. Het product kan de door consument geretourneerd worden via een door de consument gekozen Nederlandse pakketbezorgingsdienst. Alle kosten en risico’s van het retourneringsproces zijn voor de koper, dit geldt ook voor eventuele schade die ontstaat aan het product tijdens de retournering. Het product moet volledig en onbeschadigd zijn en mag geen gebruikerssporen bevatten. Bij beschadigingen aan een geretourneerd product ontvangt de consument geen geld terug. De verzendkosten van het product van KNIKSTUDIO naar de consument worden niet gerestitueerd. Vanaf het moment dat door de consument per email kenbaar is gemaakt dat gebruik gemaakt zal worden van het recht om te retourneren binnen het eerder aangegeven zichttermijn, heeft de consument 14 dagen de tijd om het product retour te sturen aan KNIKSTUDIO. KNIKSTUDIO zal na goedkeuring en ontvangst van de retourzending het aankoopbedrag restitueren. Wanneer een retour of meerdere retourneringen niet voldoen aan de van bovengenoemde condities, wordt de retour niet in behandeling genomen.

Artikel
13

Overmacht
Mocht door geval van overmacht KNIKSTUDIO in gebreke blijven bij het leveren van een product van KNIKSTUDIO, dan kunnen we hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Er zal in dat geval door KNIKSTUDIO met de consument gezocht worden naar een passende oplossing.